Bydelsmødre

I Ringkøbing-Skjern området har vi mange udenlandske tilflyttere. Erfaringen viser, at særligt kvinder, der ikke er på arbejdsmarkedet, kan føle sig isolerede.

Projektet går ud  at uddanne en række frivillige ambassadører (bydelsmødre) i lokalområderne. Bydelsmødrene vil efter en uddannelse, som er udviklet af landsorganisationen, blive klædt på til at kunne vejlede de øvrige udlændinge i området. 

Bydelsmødrene kan hermed blive nøglen, via principperne Hjælp til Selvhjælp, til at bidrage til de øvrige udlændinges sociale og kulturelle integrationsproces, både de nye og gamle i lokalområdet. Et vigtigt element for bydelsmødrene, er at motivere de øvrige udlændinge til at lære dansk, samt deltage aktivt i det lokale foreningsliv.

Bydelsmødrene vil blandt andet modtage undervisning i: Børns udvikling og barndom i Danmark. Viden om kommunens instanser. Ligestilling og rettigheder. Sundhed og det danske sundhedssystem. Samtale teknikker - etik og dilemmaer. Forenings Danmark og meget mere. 
Alt sammen for at kunne understøtte udlændinge i at blive godt integreret i Ringkøbing-Skjern.

Projektet er en del afprojekt bydelsmødre, som du kan læse mere om  www.bydelsmor.dk

Du kan få mere information og tilmelde dig til bydelsmor-uddannelsen hos:
Selvhjælpskoordinator Elsebeth Rasmussen hos FrivilligVest. Telefon: 2986 8730 E-mail:Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Undervisningsdatoer 

Mandag 2. november (17:00-20:00)

Introduktion til Bydelsmødre og familieliv.

Tirsdag 17. november (17:00-20:00)

Barnets udvikling og opdragelse.

Onsdag 2. december (17:00-20:00)

Barnets hverdag.

Lørdag 16. december (09:00-15:30)

Teenageren.
Psykiske udfordringer i familien.
Bydelsmødrenes metodre Step-1.

2021:
Torsdag 28. januar (17:00-20:00)

Den gode samtale.

Mandag 8. februar (17:00-20:00)

Hjælp til selvhjælp.
Opsøgende arbejde.
Kvindeliv.

Tirsdag 23. februar (17:00-20:00)

Mors rolle i familien.

Onsdag 10. marts (17:00-20:00)

Ligestilling og seksualitet.

Lørdag 27. marts (09:00-15:30)

Ligestilling i familien.
Bydelsmødrenes metoder Step-2.
Pas på dig selv og hinanden.

Torsdag 8. april (17:00-20:00)

Facilitatoren.
At undervise andre.
Samfundsliv.

Mandag 19. april (17:00-20:00)

Stat og kommune

Tirsdag 4. maj (17:00-20:00)

Danmark og demokrati.

Onsdag 19. maj (17:00-20:00)

Evaluering og forandringshistorier.

Sådan bliver du Bydelsmor

For at blive Bydelsmor skal du gennemføre Bydelsmødrenes grunduddannelse. Bydelsmødrenes Landsorganisation tilbyder et fuldt Grunduddannelseskoncept og materiale, som strækker sig over 15 moduler. Under uddannelsen får Bydelsmødrene faglig viden, opbygger netværk og får viden om, forståelse for og praktiske erfaringer med arbejdet som Bydelsmor.

Bydelsmødrenes kompetencer

Bydelsmødrene kan noget helt unikt, som samfundet har brug for. Bydelsmødrene bliver det ”missing link” mellem lokalsamfundet og de sårbare isolerede kvinder. De kan skabe kontakt til en gruppe kvinder, som det offentlige har svært vide at nå; Kvinder som mangler netværk, som ikke ved meget om det samfund, de lever i, som har udfordringer med det danske sprog og som ofte har mistillid til det kommunale system.
Bydelsmødrene kan etablere tillidsfulde og ligeværdige samtaler med kvinder fordi de kan bruge deres modersmål, fordi de selv har erfaring med at være ny i Danmark og fordi de selv bor i lokalområdet.

Hjælp til selvhjælp

Bydelsmødrene rådgiver ikke, de lytter, de viser muligheder og de hjælper således kvinden til at træffe de beslutninger, der er rigtige for hende.
Bydelsmødrene løser ikke kvinders problemer for dem, men styrker kvinder i selv at kunne løse deres problemer ved at give dem viden, styrke deres selvtillid og vise dem vejen.

Sprede viden gennem netværk

Bydelsmødrene gør det som mange kvinder allerede gør, nemlig at dele den viden, de har. På den måde bliver erfaringer hurtigt spredt og brugt af andre. Styrken ved Bydelsmødre er, at den viden, som spredes ikke kun bygger på enkeltstående personlige erfaringer, men bygger på faktuel viden om lokalsamfundet og faglige emner som de har tilegnet sig under Bydelsmødrenes grunduddannelse og efterfølgende oplæg i gruppen.

Bydelsmødrenes rolle i lokalsamfundet

Bydelsmødre-gruppen skal ses som en del af en større indsats i et lokalområde, ikke som en indsats ved siden af eller i konkurrence med andre indsatser. Bydelsmødrene bliver en del af lokalområdets indsatser gennem samarbejde om fx en kvindecafé eller sommerfest, og ved at kvinder, som har brug for hjælp, bliver henvist til Bydelsmødrene.

Bydelsmødre-gruppen indgår i lokalområdet i tæt samarbejde med andre lokale aktører. Aktørerne er forskellige alt efter, hvad der giver mening i det enkelte lokalområde. Fordelene ved at indtænke Bydelsmødrene som en del af flere indsatser i lokalområdet er bl.a. at undgå ”konkurrence” eller at forskellige aktører tager de samme initiativer.
I stedet samles kræfterne til en mere helhedsorienteret hjælp til kvinder og familier i lokalområdet. Yderligere sikre samarbejdet med andre aktører også Bydelsmødrenes forankring og involvering i lokalområdet.

Kilde: www.bydelsmor.dk

Ranunkelvej 1-3, 6900 Skjern
Tlf. 82306770 | Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.