Igangværende grupper for voksne

Angst og depression (lukket gruppe)

KOL-Gymnastik Fjordparkens Aktivitetscenter Holmelunden 10 (åben gruppe)

Kroniske smerter (lukket gruppe)

Cancer (lukket gruppe)

Senhjerneskade (lukket gruppe)

Opereret for cancer (lukket gruppe)

Socialt samvær (lukket gruppe)

Angst og Depression (lukket gruppe)

Førtidspension og flexjob med fysiske begrænsninger (lukket gruppe)

Pårørende til cancerpatienter (lukket gruppe)

Særligt sensitive mennesker (lukket gruppe)

Senhjerneskade + pårørende (lukket gruppe)

Depression + pårørende (lukket gruppe)

Kroniske smerter (lukket gruppe)

Førtidspensionister (lukket gruppe)

Senhjerneskade (lukket gruppe)

Opereret for cancer (lukket gruppe)

Angst og depression (lukket gruppe)

Cancer (lukket gruppe)