Elsebeth Viberg Rasmussen

Elsebeth er koordinator på Selvhjælp FrivilligVest. Hun er født på Fyn i 1958, har boet flere steder i Jylland, men siden 1989 bosat i Højmark. Dog afbrudt af udstationeringer i Californien, Skotland og Sydafrika. Elsebeth er gift og har 3 voksne børn.

Elsebeth er oprindelig pædagog med 20 års erfaring fra daginstitutionsområdet. De 10 år som leder af en aldersintegreret institution. Derudover 2 års erfaring som specialpædagog for udsatte børn.

Af relevant videreuddannelse kan nævnes, Master i Læreprocesser fra Aalborg Universitet, samt Den Offentlige Projektlederuddannelse.

Relevant erfaring med frivillighed er: Gymnastiktræner på Familiehold. Bestyrelsesarbejde i Sogneforening. 4 år i bestyrelsen for LAG Ringkøbing-Skjern. Derudover 3 års frivilligt arbejde på et børnehjem for forladte børn i Johannesborg Sydafrika. Indsamler i forbindelse med Højmark Samlingshus.