Historien

En sammenlægning

FrivilligVest så dagens lys den 1. januar 2017. I månederne op til havde baglandet til Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern og Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet arbejdet på at få godkendt fusionen mellem disse to parter.

En fusion, der var politisk besluttet i Ringkøbing-Skjern Kommune - og som der endte med at være bred opbakning til fra både centeret og akademiet. Tanken bag fusionen var, at man gerne ville undgå at have to foreninger og institutioner, der hver især arbejdede for at bakke op om frivilligheden i Ringkøbing-Skjern Kommune. Så var det bedre at samle kræfterne.

 

Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern

Historien går længst tilbage hos Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern. Det blev nemlig til virkelighed i 2007, da fem kommuner smeltede sammen til Ringkøbing-Skjern Kommune. I to af de gamle kommuner havde man nemlig et frivilligcenter - i Egvad og i Ringkøbing. Disse to blev lagt sammen til ét fælles center, der fik til opgaven at dække hele den nye storkommune i forhold til at bakke op om det frivillige sociale arbejde.

Tidligst ude med et frivilligcenter var man i den tidligere Egvad Kommune. I 1995 blev Frivilligcenter Tømmergården en realitet.

I den tidligere Ringkøbing Kommune tog Frivilligformidlingen Ringkøbing sine første skridt fem år senere, i 2000.

Så det nu tidligere Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern medbragte i alt 22 års erfaring til fusionen med akademiet.

Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet

FIA - som akademiet hurtigt blev omtalt som - nåede at være på banen fra den 1.9.20015 til fusionen i januar 2017. 

Tanken bag FIA opstod i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter fem år inden den selvejende institution blev en realitet. Idéen var at have en institution, der løftede det frivillige niveau og hjalp med at øge frivilligheden i Ringkøbing-Skjern Kommune. I modsætning til et traditionelt frivilligcenter, så havde FIA til opgave at arbejde med hele frivilligheden, og ikke alene det frivillige sociale arbejde.

Grundtanken var blandt andet, at man gerne ville se på tværs af de områder, man normalt bevæger sig i som frivillig. At man godt kan lære af hinanden, selv om den ene beskæftiger sig med fodbold og den anden med en genbrugsforretning under Røde Kors.

Idéen lå i dvale i et par år, men i foråret 2015 gik man i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter på ny i gang med ideen, og det lykkedes at få FIA i gang med arbejdet.

Lederne

En række mennesker har gennem tiden stået i spidsen for Frivilligcenteret, for akademiet og for FrivilligVest:

FrivilligVest

Nuværende leder: Susanne Rystok

FrivilligVest

1.1.2017-30.11.2017: Carsten Bille Christiansen

Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern

2010-2016: Claus Brodtkorb

2007-2009: Kirsten Kolby

 

 

 

 

 

Frivilligcenter Tømmergården

2002-2007: Kirsten Kolby

1997-2002: Inga Thuesen

1995-1997: Thyra Ernstsen

Frivilligformidlingen Ringkøbing

2000-2007: Lillian Christensen

1995-2000: Frank Henneberg 

Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet

2015-2016: Carsten Bille Christiansen