Afholdte kurser

  • Facebook kursus.
  • Kassererkursus.
  • Informationsmøde om persondataforordningen (se slides nedenfor).
  • Kursus i persondataforordningen
  • Mød dig selv før du møder andre.