Repræsentantskabsmøde 2018

20-03 tirsdag kl. 19:00
Deltagelse kun med tilmelding.

Repræsentantskabsmøde 2018

Der afholdes repræsentantskabsmøde for FrivilligVest i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter tirsdag den 20. marts.

Forudsætningen for foreningers deltagelse i repræsentantskabsmøderne er, at foreningen er etableret og fremgår af en ”foreningsliste”, som foreningen skal være tilmeldt 1 måned før repræsentantskabsmødet. ”Foreningslisten” fremgår af organisationens hjemmeside.

Der afholdes møde og valg efter vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og udpegning af stemmetællere
 2. Formandens beretning til godkendelse
 3. Fremlæggelse og vedtagelse af mål- og handlingsplan for det kommende år
 4. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse heraf
 5. Indkomne forslag
 6. Fremlæggelse af budget til godkendelse
 7. Vedtægtsændringer
 8. Valg til bestyrelse
 9. Valg af 2 suppleanter
 10. Valg af autoriseret revisor
 11. 11. Eventuelt.

Husk at udfylde alle felter i tilmeldingen, ellers går den ikke igennem (ved mindre der står evt. foran). Du modtager ingen bekræftelse. Den er sendt når de udfyldte felter bliver tomme.

Tilmelding